Đơn vị tổ chức, cá nhân muốn làm đại lý vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email :

Email : cskh.vppbinhan@gmail.com  hoặc Điện thoại : 024.66820086